DateUnder 7Under 8Under 9Under 10Under 11Under 12
03/01/2021Training / OldhamTraining / OldhamTraining / OldhamTraining / OldhamTrainingTraining
10/01/2021Ashton U Lyne (H)Ashton U Lyne (H)Ashton U Lyne (H)Ashton U Lyne (H)Ashton U Lyne (H)Ashton U Lyne (H)
17/01/2021Huddersfield (A)Huddersfield (A)Huddersfield (A)Huddersfield (A)Huddersfield (A)Huddersfield (A)
24/01/2021Sedgley Park (H)Sedgley Park (H)Sedgley Park (H)Sedgley Park (H)Sedgley Park (H)Sedgley Park (A)
31/01/2021Burnley (A)Burnley (A)Burnley (A)Burnley (A)Burnley (A)Burnley (A)
07/02/2021Wigan (A)Wigan (A)Wigan (A)Wigan (A)Wigan (A)Wigan (A)
14/02/2021TrainingTrainingTrainingAldwinians (A)Aldwinians (A)Aldwinians (A)
21/02/2021Bolton (H)Bolton (H)Bolton (H)Bolton (H)Bolton (H)Bolton (H)
28/02/2021Leigh (H)Leigh / Oldham (H)Leigh (H)Leigh (H)Leigh (H)Leigh / Oldham (H)
07/03/2021Blackburn (A)Blackburn (A)Blackburn (A)Blackburn (A)Blackburn (A)Blackburn (A)
14/03/2021Bolton (A)Bolton (A)Bolton (A)Bolton (A)Bolton (A)Bolton (A)
21/03/2021Trafford MV (A)Trafford MV (A)Trafford MV (A)Trafford MV (H)Trafford MV (H)Trafford MV (H)
28/03/2021Eccles (A)Eccles (A)Eccles (A)Eccles (A)Eccles (A)Eccles (A)
04/04/2021
Easter
11/04/2021
18/04/2021
25/04/2021
Minis Festival
02/05/2021
Minis Tour
09/05/2021